Tubkikare

Här finner ni information om tubkikare och hur dessa är uppbyggda och fungerar, olika befintliga modeller för fågelskådning, jakt och uteliv presenteras.

description here
Bushnell
description here
Kowa
description here
Leica
description here
Leupold
description here
Nikon
description here
Swarovski
description here
Vortex
description here
Zeiss

Tubkikare
Med tubkikare avses kikare som använder en enkel rak tub med ett flertal linser, ofta är de större och tyngre än handkikare och avsedda att monteras på stativ. En tubkikare används med fördel när observationer skall ske under längre perioder mot ett särskilt mål, över ett större fält eller på mycket långa avstånd. Förstoringsgraderna för denna typ av kikare ligger ofta på 15-80x förstoring och linsdiametern varierar i regel mellan 50-100mm, detta innebär rent praktiskt att en tubkikare tar in mycket bra med ljus då linsdiametern ofta är större än på vanliga handhållna kikare, och man har bättre möjligheter att komma riktigt nära föremålet som betraktas då förstoringsgraden är på en helt annan nivå. Tubkikare stativmonteras alltid (med ett fåtal undantag), för att få en så stabil bild som möjligt, och för att den är alltför tung och otymplig för att handhållas. Tubkikare används ofta som fågelkikare när man spanar ut över större fält, eller på långa avstånd mot trädtoppar och ut över vatten, det är en av de kikartyper som ger de bästa bilderna och den stabilaste bilden. Tubkikare har ofta utbytbara okular, som ger olika förstoringar och olika synfält, allt för att vara så anpassningsbart som möjligt för varje enskild individs behov. Vissa typer av tubkikare kan också anslutas till kameror, för att ta kort direkt på det som observeras, detta kallas i moderna sammanhang för ”digiscoping” och har på senare tid ökad i popularitet. För att ansluta en tubkikare till en kamera (oftast systemkameror) krävs en särskilt kameraadapter som oftast inhandlas från tillverkaren av kikaren, därtill behövs också oftast någon typ av adapterring för att få rätt anslutning, inpassning. Adapterringen köps antingen hos kikarförsäljaren eller kamerabutiken.

Okular
Valet av okular bestämmer vilken förstoring som tubkikaren klarar. Vilken förstoring som är den bästa avgörs av ett antal faktorer, men rent generellt kan sägas att under 20x är ovanligt då lättare, billigare
och mindre handhållna kikare kan klara det utan större problem. Förstoringsgrader på mer än 60-70x leder till ett sämre ljusinsläpp och även med stativmontering så kan bilden bli alltför skakig, likaså blir synfältet mer begränsat vid en högre förstoring. För fågelskådning kan man säga att 20-30x är den förstoring som passar bäst, denna förstoring ger också ett brett synfält och ett bra ljusinsläpp.

Rak eller Vinklad
Det finns 3 olika typer av tubkikare, den raka varianten, där okularet sitter i en rät linje i förhållande till tuben, den vinklade tubkikaren, där okularet sitter i en 45 graders vinkel i förhållande till tuben samt en något mera ovanlig axelmonterad variant. Bushnell Legend Ultra HD 20-60×80, Leupold SX-2 Kenai 25-60×80, Swarovski ATM 80 HD.

Teleskop
Även ofta kallat stjärnkikare, är en form av tubkikare med ännu högre förstoring, de är även ofta större och tyngre rent fysiskt. Teleskop monteras på stativ och är i första hand avsedda att betrakta stjärnhimlen med samt diverse himlakroppar, galaxer och stjärnsystem. Teleskop har förstoringar som ofta ligger på upp till 100x eller mer, de finns i olka typer såsom refraktorteleskop eller spegelteleskop, mm. Det finns goda möjligheter att anpassa funktionen med särskilda okular som ger vissa speciella egenskaper såsom större synfält eller en fast förstoring.