Välkommen till Kikare.se!Information

Här finner ni information från Handla Digitalt om kikare och hur kikare är uppbyggda och fungerar, olika befintliga modeller för fågelskådning, jakt och uteliv presenteras. Alla modeller nedan och mycket mer därtill hittar ni på vår hemsida, www.handladigitalt.se, med Sveriges största utbud av kikare och sportoptik. Klicka på bannern ovan för att komma till vår webshop, eller på någon av bilderna på denna sida.


Funktion

Kikare är i regel konstruerade för ett speciellt syfte, en mängd olika modeller finns att tillgå såsom; kompaktkikare, marina kikare, fågelkikare, tubkikare, astronomiska kikare, etc. De flesta kikare är handhållna modeller med en fast förstoring på mellan 4x och 12x, en högre förstoring än så kräver i regel ett stativ eller någon form av stöd för att bilden skall bli tillräckligt stabil för att man skall kunna uppfatta detaljer tillfredsställande. En kikare beskrivs ofta enligt specifikationen; "8x42", "7x50", "10x25", etc. Den första siffran utgör förstoringsvärdet, i fallet "8x42" så innebär det att kikaren har en förstoring på 8 gånger. Det andra värdet utgör objektivlinsens diameter framtill på kikaren, alltså hur stora glaslinserna är i millimeter räknat. Kikare skapar med hjälp av en avancerad optisk konstruktion, där prismor och glaslinser samverkar, en förstorad bild av målet, föremålet ser ut att befinna sig på ett närmare avstånd än det i själva verket är.


Förstoring

Förstoringen hos en kikare kan beskrivas som förhållandet mellan fokallängden på okularet delat med fokallängden på objektivet. En förstoringsgrad som ligger på 8x skapar en bild, där föremålet upplevs vara 8 ggr närmare. Ett exempel på detta kan vara om man betraktar ett skepp ute till havs på ett avstånd av 1000 meter (1km), detta kommer då vid en förstoring på 8x att upplevas befinna sig 125 meter bort, dvs. 1/8 av 1000 meter. Förstoringsgrader varierar mellan olika typer av kikare, för handkikare är förstoringen i regel fast och på mellan 4x och 12x, men de finns även i mera extrema versioner på upp till 20-30x, i dessa fall så är stativmontering i det närmaste ett absolut måste, då bilden annars blir för skakig för att man skall kunna se några detaljer tydligt. Många handkikare kommer dock med ett stativfäste för att kunna monteras precis som en tubkikare.


Objektivdiameter

Objektivdiametern hos en kikare är bland de viktigare detaljerna för att ge en viss kikare önskade egenskaper. Hos kompaktkikare och teaterkikare, etc. så är linsstorleken som regel väldigt begränsad, 20-25mm brukar vara standard, här har man då också ett mer begränsat ljusintag, vilket främst blir uppenbart då dagsljuset försvinner och kväll, eller gryning närmar sig, vid dessa lågljustider så är en kikare med större linsdiameter att föredra, då den tar in mer ljus och ger en ljusare mera konrastrik bild. En vanlig handkikare ligger ofta på 40-42mm objektivdiameter, dessa tar in bra med ljus och ger ett mångsidigt användnsingsområde, utan att bli alltför stora, tunga och klumpiga. I de fall där man prioriterar skymningsegenskaper, tex. vid observationer sen kväll eller tidig morgon så kan en kikare med en linsdiameter på 50-56mm ge vissa direkta fördelar, man pliktar dock med en större och tyngre kropp och färre användsningsområden. Man kan jämföra här jämföra med systemkameror och digitalkameror.

Synfält på 1000m

Med synfält menas den bredd man kan se i en kikare på ett visst avstånd, för en kikare med 8x förstoring så är ett synfält på runt 120-130 meter standard, en kikare med 10x förstoring ligger å sin sida närmare 100-110 meter i synfält. En kikare med högre förstoring men med samma linsdiameter kommer som regel att ha ett mindre synfält. I de fall där man ofta har behov av ett större synfält, tex. på havet så är ofta kikare anpassade för detta, där har man valt 7x50 som en standardmodell, här kombineras ett relativ brett synfält (ca 130-135 meter) med en lämplig förstoringsgrad på 7x. Synfält kan också uttyckas i grader vid ett visst avstånd. Vissa kikare kommer också med vidvinkeloptik och är då särskilt anpassade för att ge ett så brett synfält som möjligt, detta gäller främst för kikare av porroprisma design.


Utgångspupill

En kikare koncentrerar det insamlade ljuset till okularet, vars diameter är objektivdiametern delat med förstoringen. Detta värde anger hur mycket ljus som passerar igenom kikaren till ögat, om kikaren främst skall användas i dagsljus så är en utgångspupill på 2-3mm fullt tillräcklig. Är avsikten att använda kikaren främst i gryning och skymning rekommenderas ett värde för utgångspupillen på runt 5mm eller högre. Tillgäggas kan dock att pupillens möjlighet att utvidga sig blir sämre med åren, så det är inte alltid ögat kan tillgodogöra sig av en större utgångspupill, maximalt kan pupillen utvidga sig till ca 7mm. Utgångspupillens diameter kan erhållas genom att dela objektivlinsens diameter med förstoringen, en 10x50 kikare har således en utgångspupill på 50/10 = 5mm, en 8x42mm kikare har en utgångspupill på 5,25mm, osv.

Relativ Ljusstyrka

För att få reda på en kikares relativa ljusstyrka så multiplicerar man utgångspupilldiametern med sig själv. En kikare med en utgångspupill på 5 (standard) har således en relativ ljusstyrka på 25. Utgångspupillen räknas i sin tur fram såsom linsdiametern/förstoringen (se beskrivning ovan). Ett värde på ljusstyrkan på 25 eller högre räknas som "bra" för skymningsobservationer, eller andra lågljussituationer. Relativ ljusstyrka anges ibland av tillverkare, det är dock ett teoretiskt värde och speglar inte alltid exakt vad man upplever när man tittar genom en viss kikare. Det är viktigt att inte stirra sig blind på och jämföra dessa värden alltför mycket, kort sagt så avgör linsdiameter i första hand vilken ljusstyrka en kikare har och även ytbehandling av linserna är en viktig faktor.


Skymingsfaktor

Skymningsfaktor för en kikare är ett mått på hur effektivt kikaren släpper igenom ljus vid lågljusobservationer, dvs. gryning och/eller skymning. Ett högre värde innebär bättre lågljusprestanda och ger en klarare och kontrastrikare, bild vid dessa tidpunkter på dagen. Skymningsfaktor och ljusstyrka är två värden av teoretisk natur och kan ibland anges av tillverkaren för en viss typ av kikare, tanken med dem är att man skall få en uppfattning om hur väl kikaren lämpar sig för observationer vid lägre ljusförhållanden. Oftast avgörs en kikares skymningsegenskaper (skymningsfaktor) av kikarens linsdiameter, som ett exempel tar en 7x50 kikare alltid in mer ljus än en 8x42 och en 8x42 tar alltid in mer ljus än en 8x32, osv., i alla fall när kikarna i övrigt är av samma kvalité beträffande glas, och ytbehandling av linser. En kikare av högre kvalité kan i vissa fall ta in mer ljus, dvs. vara bättre lämpad för skymningsobservationer än en billigare då ytbehandlingen av linserna kan vara mera påkostad. För att få fram en kikares skymningsfaktor multiplicerar man objektivlinsdiametern med förstoringsvärdet och sen tar man roten ur detta värde. Som exempel kan nämnas att en 8x32 kikare har en skymningsfaktor på 16, medan en 20x80 kikare har en skymningsfaktor på 40. Skymningsfaktorn är i det mesta ett nåot bättre mått på en kikares lågljusegenskaper (jämfört med Relativ Ljusstyrka, som också beskrivs i detalj ovan).


Närgräns

En kikares närgräns är det kortaste avstånd man kan betrakta ett objekt på men ändå ha objektet i full fokus, dvs. med tillfredsställande skärpa. Närgränsen varierar mellan olika kikare, från några centimeter upp till 30-50 meter för de största tubkikarna (astronomiska teleskopen). Närgräns kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till om man till exempel har intresse av att betrakta fåglar och/eller fjärilar på mycket korta avstånd. Många handkikare har en närgräns på 4-5 meter så i dessa fall så kan det alltså bli ett problem att få bilden i full fokus. En kikares närgräns avgörs av hur kikaren är konstruerad rent optiskt, Kikare med större förtoring och större objektivlinser tenderar att ha längre närgräns än mindre kikare. Pentax är en tillverkare som har en särskild serie med mycket kort närgräns "Papilio" serien (latinska för fjäril) som kan användas just för att betrakta exotiska fåglar såsom kollibrier och fjärilar på mycket korta avstånd, ned till 0,5m. Några rekommenderade kikare med kort närgräns finner ni nedan.


Ögonavstånd

En kikares ögonavstånd är det avstånd som okularets lins har i förhållande till ögat för att man skall få en skarp och fokuserad bild av objektet. Ögonavståndet varierar mellan olika kikare och ligger i regel på mellan 10-20mm, ett längre ögonavstånd är oftast att föredra om man vill kunna använda kikaren med glasögon, solglasögon, etc. En kikares ögonavstånd kan ofta varieras genom uppvikbara ögonmusslor (gummimusslor) och får på så sätt ett bredare användningsområde och kan användas av personer som är beroende av glasögon till vardags. För att en kikare skall gå att användas på ett tillfredsställande sätt med glasögon rekommenderas ett ögonavstånd på minst 14mm.


Porroprisma

Porroprismakikare är den äldsta (första) designen på kikare och har som regel en bredare och lite bulkigare och större design än den modernare och mer strömlinjeformade takkanstprismadesignen. Kikare av porroprismatyp ger dock i de allra flesta fall en bild som är nog så bra som den man får av en takkantsprisma, de kan prestera bättre då priset är detsamma, men man betalar i form av en mer otymplig och tyngre konstruktion, de är också därför känsligare för stötar och omild behandling. I en porroprisma kikare skickas ljuset i en S-form, om prismorna är av hög kvalité och korrekt placerade så får man ett mycket litet ljusbortfall och en obetydlig försämring av bilden. Den största nackdelen med porroprismakikare är storleken och vikten. Moderna tillverkningsmetoder har dock på senare år gjort det möjligt att tillverka porroprismakikare i ett mindre och kompaktare format och i vissa fall tom. med en lägre vikt än motsvarande takkantsprisma kikare. Porroprismakikare är särskilt vanliga i marinkikare och finns där ofta i storlekarna 7x50, 8x42, 10x50, etc. Porroprismakikare passar också speciellt bra om man har lite större händer, och ger ett bättre och "lugnare" grepp än motsvarande takkantsprisma.


Takkantsprisma

Takkantsprismakikare är vid en direkt jämförelse med den äldra porroprismadesignen generellt mindre och mer strömlinjeformade, i de allra flesta fall är de också lättare. Takkantsprismakikare har raka tuber och en kompakt optisk design som klarar stötar och omild behandling bättre. Dyrare takkantsprismor har ofta en speciellt skyddad uppbyggnad som gör dom mindre känsliga för invändig imma, fukt och väta. Toppmodellerna kräver dock en mycket exakt tillverkningsteknik för att prismorna och linserna skall fungera tillfredsställande, vilket leder till att dessa ofta är mycket dyraa. Takkantsprismakikare kan också, tack vare sin slimmade design, hållas så att armarna kommer närmare kroppen och man får en stabilare bild och mindre belastning på axlra och armar vid längre observationer. Takkantsprismakikare är inte lika ljusstarka som motsvarande porroprisma då dom använder sig av en design med speglar som gör att ljusförlusterna blir större. I en takkantsprismakikare delas bilden för att sedan återskapas av prismorna, bilden är då inte alltid helt i fas när den passerar genom prismorna vilket kan leda till att bilden får en något sämre upplösning.


Fokusfri Kikare

En "fokusfri" kikare, kommer utan möjligheter att manuellt justera skärpan (fokus), dessa kikare har en fokus som i regel är inställd på ett avstånd av 50 meter upp till oändlighet. För kortare avstånd (under 25-30 meter) så är de sämre lämpade då objekt ofta kommer ur fokus. En fördel med en fokusfri kikare är naturligtvis att man slipper den centerfokusratt som annars ofta är förekommande på handhållna kikare, denna måste i de flesta fall justeras för att man skall erhålla en skarp bild av objektet. En annan fördel med den fokusfria konstruktionen är att kikare blir mindre exponerad för fukt och vatten då man tar bort denna potentiella väg för fukt att ta sig in i konstruktionen. Vissa modeller ur tex. Bushnell's Permafocus sortiment "fokusfria", detta innebär att fokus istället är fabriksinställt för ett visst avstånd (i regel 50 meter och uppåt) och inte kan justeras. En fokusfri kikare lämpar sig sämre för personer med större synnedsättningar, eller då man har mycket höga krav på skärpa och inställningsmöjligheter för absolut bästa möjliga bild på ett givet avstånd.


Individuell Fokus

Individuell fokus hittar man oftast på marinkikare, detta innebär i praktiken att man kan justera fokus separat för varje öga och fokuseringsrattarna sitter i varje okular istället för som på en standard handhållen kikare i en centerfokusratt. Denna funktion ger ännu bättre inställninsmöjligheter än centerfokusmekansismen och ger ytterligare möjligheter till individuella justermöjligheter. En kikare med individuell fokus är mer anpassningsbar än en kikare med centerfokus men kan också ta något längre tid att ställa in för en ny användare eller ett annat avstånd.


Vilken kikardesign?

Porroprismakikare ger alltså en lite bättre bild rent optiskt än en takkantsprisma för samma pris, men den senare har andra fördelar i form av en smidigare design och en lägre vikt. På senare år har dock tillverkningstekniken för takkantsprismorna utvecklats så pass mycket, med förbättrade tillverkningsmetoder och en ny ytbehandling av linserna, att ljusförslusterna blivit i det närmaste försumbara. Även relativt billiga takkantsprismakikare har en konstruktion som gör dom mindre stötkänsliga än porroprismakikare. Man har även kommit till rätta med fasförskjutningen med hjälp av speciella ytbehandlingar som inte var tillgängliga tidigare, dessa kikare kallas för PC (phase-corrected, faskorrigerad) takkantsprisma. Vill man ha takkanstsprismans fördelar och samtidigt en bild som är optiskt korrekt så rekommenderar vi en PC takkantssprisma kikare, dom är dock avsevärt dyrare på grund av en mycket avancerad konstruktion.

Garanti

Garantin för kikare varierar mellan olika märken, men generellt sett så har de flesta större tillverkare mycket generösa garantivillkor och i de flesta fall är den minst 10 år. För många tillverkare ligger den också på 30 år och i vissa fall utlovar man "livstids garanti". Livstids garanti är i praktiken ca 30 år eller så länge man kan anta att en produkt håller vid normalt bruk och användande. Garantin innefattar allt som kan härledas till misstag eller fel vid tillverkningen, tex. fuktintag, linser som flyttar sig, skräp eller små prickar som dyker upp inuti optiken, eller på insidan av linserna. Vid ett garantiförfarande så returneras produkten till säljaren varvid en kontrollbesiktning görs, i de flesta fall så byts kikaren ut mot en ny diekt då det sällan är ekonomiskt försvarbart att reparera en produkt. För mer information om garanti för en särskild produkt från en viss tillverkare, se produktbeskrivningen för respektive artikel på vår hemsida, handladigitalt.se.


Olika Kikartyper

Nedan följer en beskrivning av olika kikartyper, modeller som ofta tillverkas för ett särskilt syfte, det kan vara kikare för fågelskådning, jakt, vandring, övervakning, marint bruk, stabiliserade kikare, eller nattkikare. Den viktigaste skillnaden mellan olika kikartyper ligger i vikten och de fysiska måtten, främst då storleken på objektivlinserna och förstoringen. Stabiliserade kikare används i professionella sammanhang, där likaså nattkikare spelar en viktig roll.

Handkikare

Handkikare skiljer sig från tubkikare och astronomiska teleskop i det avseéndet att de senare nästan alltid stativmonteras då förstoringen tenderar att vara avsevärt högre på de flesta modeller. Handkikare utformas idag ofta för ett särskilt ändamål, det kan vara för jakt, fågelskådning, vandring eller för sportevenemang, koncerter, teatrar, etc. De flesta handkikare har dock fler användningsområden och en fågelkikare fungerar i de allra flesta fall utmärkt även vid jakt och andra typer av naturaktiviteter. Större handkikare kan ofta stativmonteras och tillåter då också högre förstoringar på 14x-30x utan att bilden blir skakig. En standardstorlek för en handkikare ligger någonstans runt 8x42mm, men även 10x42, 10x50 är vanliga, liksom de kompakta modellerna 8x20, 8x25, 10x25. Några rekommenderade handkikare finner ni nedan, från vänster till höger: Bushnell Trophy XLT 10x42, Nikon Monarch 8x42 DCF, Zeiss Conquest 10x30 T.

Kompaktkikare

Handkikare finns i olika storlekar och de mer kompakta kallas ofta för just kompaktkikare eller minikikare och har i regel en vikt på mellan 150-300g, följande storlekar är vanliga; 8x20, 8x25, 10x25, 12x25 7x30, 8x32, 12x32, etc. Dessa kikare är anpassade för att rymmas i en jackficka och lätta att ta med sig och bära omkring, främst vikten är lägre, men även det fysiska måtten. Kompaktkikare går också ofta att vika ihop så att de blir ännu mindre. Vet man med sig att man ofta reser och behöver en smidig kikare som inte får vara alltför otymlig och tung, så är detta ett bra val. Nackdelen är att ljustintaget blir något lägre i och med de mindre objektivlinserna och likaså synfältet något mindre brett. Skillnaden i ljusstyrka är något som främst framträder vid lågljustillfällen såsom gryning och skymning. Från vänster; Bushnell Powerview 16x32, Leica Trinovid 8x20 BCA, Leupold Wind River Katmai 10x32.

Fågelkikare

Fågelkikare, är oftast gjorda med avseénde just på fågelskådning, har ofta en takkantsprisma design (mer strömlinjeformad) för att minska vikt och få en smidigare funktion. Fågelkikare finns ofta i förstoringar på 8x40, 8x42, 10x42, 12x42. Fågelkikare är i regel av bättre kvalité än de allra enklaste kikarmodellerna, är ofta kvävgasfyllda för att förhindra invändig imbildning och vattentäta för att stänga ute fukt och klara alla väder. Fågelkikare är som regel gummiklädda för att ge ett bättre grepp vid våta förhållanden och för ökad stöttålighet. Några rekommenderade modeller: Bushnell NatureView 10x42, Zeiss Victory 10x42 T* FL LT, Swarovski EL Swarovision 12x50

Jaktkikare

Kikare avsedda för jakt har oftast ett yttre skal av armerat gummi för en god stöttålighet och för att kunna hantera tuffare tag, det kan också vara något kompaktare fysiskt än fågelkikare (se bland annat Bushnell's XLT serie) men ligger ofta i ungefär samma storlekar objektivmässigt och avseénde vikt. Från vänster: Bushnell Trophy XLT 10x42, Steiner Nighthunter XP 8x44, Pentax DCF CS 10x42.

Marinkikare

Marinkikare är ofta anpassade för att vara korrosionsresistenta mot havsvatten och är ofta lite tyngre för att ge en stabilare bild och en mera gedigen kontruktion, och ofta med en något lägre förstoring än andra handkikare. En vanlig storlek för marinkikare är 7x50, 10x50, 12x50. Den lägre förstoringen på 7x ger ett bredare synfält och 50mm objektivlinsen tar in bra med ljus i gryning och skymning. Marinkikare finns ofta med kompass, belyst på vissa modeller, ibland kommer de också med ett avståndsbedömande riktmedel för att man skall få en bättre uppfattning om avståndet till målet. Marinkikare har ofta en gedigen och tålig konstruktion, gummiarmerade och anpassade för hårda förhållanden. Är ofta avsedda för professionellt bruk och nästa alltid 100% vattentäta och imskyddade. Marinkikare är kvävgasfyllda, eller argonfyllda för att hålla invändig fukt borta. Storsäljande marinkikare: Bushnell Marine 7x50 Belyst Kompass, Pentax 7x50 Marine Kompass, Steiner Commander XP C 7x50 Kompass.


Teaterkikare

Teaterkikare eller Operakikare är en mycket kompakt kikare med lägre förstoring, i regel 3x-4x och är avsedd att användas på koncerter, teatrar eller operor, de fungerar även utmärkt vid sportevenemang. En av de större tillverkarna av teaterkikare är LaScala Optics, några av de mer kända serierna är; Aida, Carmen, Iolanta, Othello, Rigoletto. Hela LaScalas utbud av teaterkikare hittar ni genom att klicka på bilden.

Zoomkikare

Till skillnad från de flesta handkikare så är förstoringen på en Zoomkikare variabel. Detta ger större möjligheter och ett bredare användningsområde. Tubkikare och teleskop är ofta zoomkikare, medan vanliga handkikare sällan är det, anlednigen till denna skillnad ligger i att handkikare knappast kan användas på ett effektivt sätt om förstoringen blir alltför hög, bilden blir oftast för skakig för att små detaljer skall kunna uppfattas på ett bra sätt. Vissa handkikare har dock stativfäste och då finns också möjligheten att utnyttja en zoomfunktion på ett bättre sätt. Några rekommenderade zoomkikare nedan: Bushnell Legacy 10-22x50, Tasco Essentials 10-30x50, Nikon Action VII 10-22x50 CF.


Tubkikare

Med tubkikare avses kikare som använder en enkel rak tub med ett flertal linser, ofta är de större och tyngre än handkikare och avsedda att monteras på stativ. En tubkikare används med fördel när observationer skall ske under längre perioder mot ett särskilt mål, över ett större fält eller på mycket långa avstånd. Förstoringsgraderna för denna typ av kikare ligger ofta på 15-80x förstoring och linsdiametern varierar i regel mellan 50-100mm, detta innebär rent praktiskt att en tubkikare tar in mycket bra med ljus då linsdiametern ofta är större än på vanliga handhållna kikare, och man har bättre möjligheter att komma riktigt nära föremålet som betraktas då förstoringsgraden är på en helt annan nivå. Tubkikare stativmonteras alltid (med ett fåtal undantag), för att få en så stabil bild som möjligt, och för att den är alltför tung och otymplig för att handhållas. Tubkikare används ofta som fågelkikare när man spanar ut över större fält, eller på långa avstånd mot trädtoppar och ut över vatten, det är en av de kikartyper som ger de bästa bilderna och den stabilaste bilden. Tubkikare har ofta utbytbara okular, som ger olika förstoringar och olika synfält, allt för att vara så anpassningsbart som möjligt för varje enskild individs behov. Vissa typer av tubkikare kan också anslutas till kameror, för att ta kort direkt på det som observeras, detta kallas i moderna sammanhang för "digiscoping" och har på senare tid ökad i popularitet. För att ansluta en tubkikare till en kamera (oftast systemkameror) krävs en särskilt kameraadapter som oftast inhandlas från tillverkaren av kikaren, därtill behövs också oftast någon typ av adapterring för att få rätt anslutning, inpassning. Adapterringen köps antingen hos kikarsförsäljaren eller hos kamerabutiken.

Valet av okular bestämmer vilken förstoring som tubkikaren klarar. Vilken förstoring som är den bästa avgörs av ett antal faktorer, men rent generellt kan sägas att under 20x är ovanligt då lättare, billigare och mindre handhållna kikare kan klara det utan större problem. Förstoringsgrader på mer än 60-70x leder till ett sämre ljusinsläpp och även med stativmontering så kan bilden bli alltför skakig, likaså blir synfältet mer begränsat vid en högre förstoring. För fågelskådning kan man säga att 20-30x är den förstoring som passar bäst, denna förstoring ger också ett brett synfält och ett bra ljusinsläpp.

Rak eller Vinklad

Det finns 3 olika typer av tubkikare, den raka varianten, där okularet sitter i en rät linje i förhållande till tuben, den vinklade tubkikaren, där okularet sitter i en 45 graders vinkel i förhållande till tuben samt ytterligare en mera ovanlig axelmonterad variant. Nedan: Bushnell Legend Ultra HD 20-60x80, Leupold SX-2 Kenai 25-60x80, Swarovski ATM 80 HD.

Teleskop

Även ofta kallat stjärnkikare, är en form av tubkikare med ännu högre förstoring, de är även ofta större och tyngre rent fysiskt. Teleskop monteras på stativ och är i första hand avsedda att betrakta stjärnhimlen med samt diverse himlakroppar, galaxer och stjärnsystem. Teleskop har förstoringar som ofta ligger på upp till 100x eller mer, de finns i olka typer såsom refraktorteleskop eller spegelteleskop, mm. Det finns goda möjligheter att anpassa funktionen med särskilda okular som ger vissa speciella egenskaper såsom större synfält eller en fast förstoring.


Stabiliserade Kikare

Stabiliserade kikare finns idag från ett flertal tillverkare. Speciellt användbara är dessa vid observationer från båt, helikopter, flygplan eller andra rörliga plattformar. Kalla och skakiga händer eller vibrerande underlag spelar ingen roll, bilden är ändå lugn och stabil i alla situationer. En annan fördel med stabiliserade kikare är att förstoringen kan vara avsevärt högre än för traditionella handhållna kikare, då mindre skakningar inte påverkar lugnet eller möjligheten att uppfatta detaljer i bilden. De flesta modeller är helt vattentäta och mycket väl lämpade för hårda förhållanden, tex. på havet. Några exempel på stabiliserade kikare som vi rekommenderar; Canon 10x42 L IS WP (vattentät), Bushnell Stableview 10x35, Fujinon 14x40 TS1440 Techno-Stabi, Newcon 20x50 SIB, Nikon StabilEyes 14x40. De mest proffessionella stabiliserade kikarna på marknaden kommer från Fujinon och finns också med mörkerfunktion (fungerar som en nattkikare), med Generation 2 eller Generation 3 bildförstärkning. Nedan; Canon 10x42 L IS WP, Fujinon 14x40 TS1440 Techno-Stabi, Nikon StabilEyes 14x40


Nattkikare

Även ofta kallat stjärnkikare, är en form av tubkikare med ännu högre förstoring, de är även ofta större och tyngre rent fysiskt. Teleskop monteras på stativ och är i första hand avsedda att betrakta stjärnhimlen med samt diverse himlakroppar, galaxer och stjärnsystem. Teleskop har förstoringar som ofta ligger på upp till 100x eller mer, de finns i olka typer såsom refraktorteleskop eller spegelteleskop, mm. Det finns goda möjligheter att anpassa funktionen med särskilda okular som ger vissa speciella egenskaper såsom större synfält eller en fast förstoring.

Funktion

Nattkikare och mörkerkikare fungerar så att det befintliga ljuset i omgivningen, från stjärnor, måne och annat ströljus samlas upp av frontlinserna och sedan förstärks många gånger så man kan se nästan lika bra i mörker som mitt på dagen. Allt sker via en elektrisk-kemisk process i det som kallas för ljusförstärkarrören där antalet elektroner mångfaldigas och skapar en ljus klar bild med en lätt grön ton. En nattkikare skall aldrig aktiveras på dagen eller där starkt ljus förekommer då dom är mycket ljuskänsliga, detta kan på sikt skada och förkorta livslängden på ljusförstärkarrören. Alla enheter som vi säljer kommer med en inbyggd skyddsmekansim som inaktiverar nattfunktionen vid kraftigt ljus (tex. då en lampa som tänds).

Maximalt Synbart Avstånd

I tabellen till vänster visas det ungefärliga maximala synbara avståndet för nattkikare i olika generationer. Den första kolumnen visar synbart avstånd vid fullmåne, den andra vid halvmåne, den tredje då endast stjärnljus finns som ljuskälla, den fjärde kolumnen en molnig natt. Första raden visar det synbara avståndet till ett rådjur, den andra till en människa och den tredje till en båt.

IR-belysning

Många nattkikare kommer också med en inbyggd infraröd lampa som kan aktiveras vid behov och för observationer i totalmörker (i grottor eller under jord) utan denna funktion skulle inte en nattkikare fungera i ett kolsvart rum, då någon form av extern ljuskälla måste finnas för att ljuset skall kunna förstärkas. IR-ljuset är osynligt för ögat då våglängden på 700 till 900nm befinner sig utanför det synliga spektrat, så IR-lampan "lyser" inte i vanlig mening.

Generation

Nattkikare har utvecklats under många år och idag finns det fyra olika generationer av dessa. En nattkikare av högre generation kommer i de allra flesta fall att leverera en skarpare och renare bild, längre synbart avstånd, än en nattkikare av lägre generation, oavsett vad tillverkaren skrivit i specifikationerna för just den enheten.


Generation 1/1+
Generation 1 är den mest sålda nattkikaren till allmänheten då den ger ett mycket bra pris/prestanda förhållande, det är också den enklaste konstruktionen av dom fyra och dessa enheter har en ljusförstärkning på ca 10.000-20.000 ggr. Generation 1+ är en vidareutveckling av Generation 1 och förstärker ljuset ytterligare, 20.000-35.000 ggr. Generation 1 nattkikare är perfekta att ha med på båten, i bilen eller på campingturen och fungerar även utmärkt vid övervakning, mm.
Generation 2/2+
Generation 2 är idag standard för mer professionella applikationer med högre krav på skärpa och ljusstark bild och används i huvudsak av säkerhetsföretag, polis, övervakning, etc. Här används en nyare och mer avancerad teknik än i ljusförstärkare av Generation 1. Det befintliga ljuset förstärks upp emot 20.000-50.000 ggr. I Generation 2+ (en vidareutveckling av Generation 2) är ljusförstärkningen upp emot 50.000 ggr. Nattkikare av Generation 2 rekommenderas för dagligt bruk, tex. vid bevakningsuppdrag.
Generation 3
Genom att addera galliumarsenid till fotokatoden får man en bild som är skarpare och mera kontrastrik än tidigare. Mycket arbete har också lagts ner på att öka livslängden hos ljusförstärkarrören, denna uppgår nu till drygt 10.000 timmar, där den för tidigare Generationer kan mätas i några tusen timmar. Generation 3 nattkikare ger en mycket bra bild även då förekomsten av externa ljuskällor är starkt begränsade, maximala synbara avståndet är väsentligen förbättrat.
Generation 4
Den senaste och mest avancerade konstruktionen nattkikare av idag. Säljs nästan uteslutande till militär personal, där pålitlighet och prestanda prioriteras högst och priset blir en andrahandsfråga. Dessa enheter kan kosta upp till och över 100.000:- /st (i de fall där de går att få tag i för vanliga människor). Nattkikare av Generation 4 ger en extremt bra ljusförstärkning, man har också lyckats begränsa dom ljusa reflektioner som ibland uppkommer i tidigare generationer för att få en ännu mer verklighetstrogen bild. Jämför tex. reflektionen i ögat på ekorren till vänster, mellan Generation 3 och 4.

Generation vs. Avstånd

Diagramet visar förbättringen i visuellt avstånd mellan de olika generationerna av nattkikare med ett ATN PVS-7 system, en molnig natt, där målobjektet är av en bils storlek.

Nattkikare Binokular

Modeller som fungerar som vanliga kikare och har dubbla ljusförstärkarrör. ATN är ledande inom nattkikare och nattoptik. Några särskilt rekommenderade enheter är Night Scout, Night Jaguar och Night Cougar, vilka alla har en mycket gedigen konstruktion och känsla. ATN har också marknadens kraftigaste IR-belysning vilket ger ett maximalt synbart avstånd i totalmörker på ända upp till 150m. ATN Smart Technology med Proximity Sensor känner automatiskt av när enheten är i rätt läge för observation, detta är en mycket praktisk funktion då den skyddar nattkikaren mot plötsligt ljus då den inte används samt sparar batteriet. ATN's nattkikare finns med förstoring på 1x upp till 5x. Fungerar bra för eftersök, nattfiske, grottforskning, övervakning, etc. ATN Night Scout, Night Optics D-212, Yukon Advanced Optics NVB Tracker 3x42.


Nattkikare Monokular

Tack vare konstruktionen med ett ljusförstärkarrör istället för två så blir priset också avsevärt lägre, jämför tex. Night Optics D-212 binokular med monokular varianten (D112). Även vikten reduceras till hälften och man får en mycket smidigare enhet som enkelt kan hanteras med en hand. Vissa modeller är anpassade för vapenmontering (fungerar då som ett fullvärdigt nattsikte) Många enheter är möjliga att ansluta till kamera/videokamera via en speciell adapter som ibland ingår, men oftast måste köpas till. Några särskilt rekommenderade produkter är ATN Night Storm, Bushnell NightWatch 2x24, Yukon Advanced Optics NV 5x60.Goggles

För den som vill ha full handlingsfrihet och ändå se obehindrat i natten är "Goggles" ett måste. Nattkikaren som används är oftast en vanlig monokular eller binokular modell, på vilken en huvudmonterbar sele är fäst, denna kan sedan enkelt fästas på huvudet. Nattkikaren kan också användas separat utan sele. Dom flesta modeller har ingen förstoring av rent praktiska skäl då det skulle vara svårt att orientera sig annars. Närgränsen för de flesta modeller är ofta mycket liten (ner till 0.2m) så nattliga observationer på mycket nära håll är inget problem. Goggles är perfekta för nattfiske, grottforskning, urban exploration (inget vi uppmanar till). Rekommenderade Goggles är ATN Viper, Night Optics D-2MV, Newcon NVS6-2 XT 1x25.